dyskryminacja wielokrotna

dyskryminacja oparta na więcej niż jednej przesłance. Na przykład ktoś może być niepełnosprawny i być gejem, albo ktoś jest czarny i identyfikuje się jako kobieta.

Scroll to Top