gatekeeping

czynność polegająca na kontrolowaniu i zazwyczaj ograniczaniu dostępu do czegoś, często używana do decydowania o tym, kto spełnia lub nie spełnia kryteriów identyfikacji jako LGBT+. Termin ten jest często używany w odniesieniu do tranzycji, gdzie istnieją ścisłe wymagania formalne, które należy spełnić, aby dokonać tranzycji medycznej lub prawnej. Jednakże może być również używany do opisania wykluczenia trans osób z przestrzeni związanych z płcią (takich jak np. publiczne toalety) poprzez wymaganie, aby spełniać określone, arbitralne standardy, np. dotyczące ekspresji płciowej, uzależniając od tego możliwość korzystania z nich.

Scroll to Top