heteronormatywność

przekonanie, że każdy jest heteroseksualny i że heteroseksualność jest nadrzędna wobec wszystkich innych seksualności, podzielane przez pojedyncze osoby i/lub zakorzenione w instytucjach. Prowadzi do niewidzialności i stygmatyzacji innych seksualności: gdy dowiadujemy się, że kobieta jest w związku małżeńskim, pytamy ją, jak ma na imię jej mąż. Heteronormatywność prowadzi również do założenia, że tylko męscy mężczyźni i kobiece kobiety są hetero.

Scroll to Top