korekta płci

korekta płci może mieć charakter prawny (co oznacza zmianę płci prawnej w dowodzie osobistym lub paszporcie, zmianę imienia) lub/i społeczny (np. zmiana imienia, ubieranie się w inny sposób i życie w określonej przez siebie płci) lub/i medyczny (poddanie się pewnego rodzaju interwencji medycznej, takiej jak otrzymanie hormonów lub leczenie chirurgiczne w celu dostosowania ciała do odczuwanej tożsamości płciowej). „Tranzycja” odnosi się do procesu i/lub okresu, w którym następuje korekta płci (z lub bez interwencji medycznej.

Scroll to Top