pociąg emocjonalny/przyciąganie emocjonalne

zdolność do angażowania się w emocjonalnie intymne zachowania (np. dzielenie się, zwierzanie, zaufanie, wzajemne poleganie), doświadczana w różnym stopniu (od niewielkiego lub żadnego po intensywny).

Scroll to Top