pociąg seksualny

zdolność, która wywołuje chęć zaangażowania się w fizycznie intymne zachowanie (np. całowanie, dotykanie, stosunek), doświadczana w różnym stopniu (od niewielkiego do żadnego, do intensywnego). Często mylona z romantycznym przyciąganiem, emocjonalnym przyciąganiem, i/lub duchowym przyciąganiem.

Scroll to Top