prawa człowieka

odzwierciedlają podstawowe potrzeby człowieka, ustanawiają podstawowe normy, bez których ludzie nie mogą godnie żyć. Są one nieodłączne i wspólne dla wszystkich istot ludzkich i są chronione przez prawo krajowe i międzynarodowe. Powszechnie rozumiane są jako niezbywalne, podstawowe prawa, do których człowiek z natury ma prawo po prostu dlatego, że jest istotą ludzką.

Scroll to Top