preferencje seksualne

rodzaje relacji seksualnych, stymulacji i gratyfikacji, które ktoś lubi otrzymywać i w których lubi uczestniczyć.

Scroll to Top