przestępstwo motywowane nienawiścią

przestępstwo popełnione przeciwko konkretnej osobie (lub grupie osób) motywowane uprzedzeniami ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub cechy płci, lub inne charakterystyki mniejszościowych i niedostatecznie reprezentowanych grup; przestępstwo motywowane nienawiścią stanowi komunikat o zagrożeniu skierowany do całej społeczności, do której należy osoba doświadczająca przemocy lub za którą jest uważana przez sprawcę.

Scroll to Top