aromantyczny_a

doświadczający niewielkiego lub żadnego romantycznego pociągu do innych i/lub mający brak zainteresowania romantycznymi związkami/zachowaniami. Aromantyzm istnieje na kontinuum: od ludzi, którzy nie doświadczają żadnego romantycznego pociągu lub nie mają żadnego pragnienia romantycznych działań, do tych, którzy doświadczają niskich poziomów takiego pociągu lub doświadczają romantycznego pociągu tylko w określonych warunkach. Wiele z tych różnych miejsc na kontinuum ma swoje własne etykiety tożsamości (patrz demiromantyzm). Czasami skracane do “aro”.

Scroll to Top