niewidzialna homofobia

odnosi się do zachowań, które są uważane za normalne i są akceptowane przez społeczeństwo, choć są szkodliwe dla osób LGBTQIA+ lub osób postrzeganych jako takie. Różnica między (widoczną) “homofobią” a “niewidzialną homofobią”, polega na tym, że ta pierwsza jest zamierzona i łatwo rozpoznawalna jako negatywna (nawet zakazana w pewnych okolicznościach), podczas gdy ta druga jest zwykle niezamierzona i społecznie akceptowana w heteronormatywnym społeczeństwie. Kiedy osoby LGBTQI+ wskazują na “niewidzialną homofobię”, zwykle uważa się je za nadwrażliwe. Niektóre przykłady tego, czym jest niewidzialna homofobia to: homofobiczne żarty, unikanie kontaktu z osobami LGBTQIA+ lub osobami postrzeganymi jako takie, nawet po prostu zmieniając chodniki, lub decydowanie się na nie przyjaźnienie się z osobą, która nie identyfikuje się jako heteroseksualna i/lub cispłciowa. Zachowania te mogą prowadzić do wykluczenia, lęku i wpływać na samopoczucie osób doświadczających niewidzialnych sytuacji homofobicznych. Zjawisko analogiczne do współczesnego seksizmu, antysemityzmu czy islamofobii.

Scroll to Top