opieka zdrowotna uwzględniająca płeć

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje opiekę zdrowotną uwzględniającą płeć jako połączenie interwencji społecznych, psychologicznych, behawioralnych lub medycznych, mających na celu poszanowanie i wsparcie tożsamości płciowej jednostki.

Scroll to Top