transpłciowość, transpłciowy_a

1 określenie płci dla kogoś, kto przeszedł (lub przechodzi) od życia z jedną płcią do życia zgodnego z własną tożsamością. 2  określenie parasolowe dla każdego, kogo płeć przypisana przy urodzeniu i tożsamość płciowa nie odpowiadają sobie (np. ktoś, komu przy urodzeniu przypisano płeć męską, ale nie identyfikuje się jako mężczyzna). W przeszłości także jako transseksualista, dziś uważany za uwłaczający przestarzały termin.

Scroll to Top